TERRAMAR GmbHENGINEERING & MACHINERY (THAILAND) Co.,Ltd.
Logo

TH UK
สงวน ลิขสิทธิ์

ข้อความในเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ

บริษัท เทอร์รามาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Jan  Wauschkun
(กรรมการผู้จัดการ)

65/164 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 20
ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร  10310

โทร :  +66 (0) 2 643 81 24-28
แฟกซ์ : +66 (0) 2 643 81 00
อีเมล : webmaster@terramar.co.th

กฏหมาย ลิขสิทธิ์

การเข้าดูข้อมูลในเว็บ ไซต์นี้ หมายถึง ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้

  สงวน ลิขสิทธิ์

ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป โดยนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับเวลา ผู้จัดทำสามารถ
ทำการแก้ไขปรับปรุงข้อความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้
ผู้จัดทำไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของท่านเนื่องจากข้อความในเว็บไซต์นี้

ข้อความในเว็บไซต์นี้ นำเสนออย่าง ระมัดระวังที่สุด การกระทำใดๆผ่านเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญานของผู้อ่านและเป็นความ เสี่ยงของท่านเอง
ผู้จัดทำไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อท่านทั้งสิ้น
ไม่มีพันธะใดๆ ระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์และผู้จัดทำทั้งสิ้น

ข้อมูล :

  • เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่มีจุดประสงค์ในการเจาะจงในรายละเอียดใดๆ
  • ไม่จำเป็นต้องได้รับการสำรวจรับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้น
  • การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่นผ่าน เว็บไซต์ของเรา เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านเอง และไม่ได้รับการรับรอง โดยผู้จัดทำแต่อย่างใด
  • ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาทางกฏหมาย (หากท่านต้องการที่ปรึกษา กรุณาใช้ที่ปรึกษาที่มีความสามารถ)
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความต่างๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้ทำการลอกเลียน เผยแพร่ เพื่อให้ได้งานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ
เพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะ

เว็บไซต์นี้อาจมีการ เชื่อมข้อมูลกับ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ แต่ผู้จัดทำไม่มีอำนาจในการให้ข้อมูลและไม่สามารถ
รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆที่สร้างขึ้น หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์เหล่านั้น
หากมีการเชื่อมข้อมูลใดๆที่ไม่ถูกต้อง เป็นการละเมิดกฏหมายเข้ามาที่เว็บไซต์นี้จะต้องถูกลบออกทันที

ผู้จัดทำตั้งใจที่จะให้ เว็บไซตืนี้มี ปัญหาหรือข้อผิดพลาดน้อยที่สุด แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้หากเกิดปัญหาใดๆ จากการเชื่อมข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ
ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

คำสงวนสิทธิ์นี้ การจำกัดความรับผิดชอบของผู้จัดทำ จะต้องเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและกฏหมายของประเทศเท่านั้น

ลิขสิทธิ์

ข้อความทั้งหมดอยู่ภาย ใต้ลิขสิทธิ์ ของ © บริษัท เทอร์รามาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟแวร์ และอื่นๆในเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ดัดแปลงหรือนำไปใช้งานอื่นๆ การนำไปใช้ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม
จะต้องได้รับอนุญาติจากเจ้าของเว็บไซต์
รูปภาพในหน้าแรกของเว็บไซต์ทั้งสองภาษาได้รับการอนุญาติให้เผยแพร่จากเจ้า ของรูปภาพ  Mrs. Carolin Giebel, เยอรมันนี

สิทธิ ส่วนบุคคล

เป็นเงื่อนไขข้อตกลงผูกพันตามข้อ กำหนด ระหว่างผู้จัดทำเว็บไซต์กับผู้ใช้ ในบางกรณีผู้ใช้ต้องมีการให้ข้อมูลส่วนตัวจึงจะสามารถเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้

เงื่อนไข :

  • ผู้จัดทำจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าใช้ เว็บไซต์ให้มีจุด มุ่งหมายที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการในเว็บไซต์นั้นๆ
  • ในแต่ละเว็บของแต่ละบริษัทฯ ผู้จัดทำ หรือ เว็บมาสเตอร์ เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและเก็บข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ
  • ผู้จัดทำต้องเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้ เพื่อให้ทราบจุดประสงค์และสามารถให้บริการที่เหมาะสมตามความต้องการของการ เข้าใช้
  • การใช้ข้อความต่างๆ ต่อเจ้าของเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และแนวความคิดของตนได้ เพราะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท
  • การให้ข้อมูลใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ และท่านจะได้รับข้อมูลต่างๆของเรา และเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากเจ้าของเว็บไซต์
  • ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกสงวนไว้ในระยะเวลาที่ ยาวนานเท่าที่ ท่านยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อบริษัทฯ
ไปที่เมนู "ติดต่อเรา" เมื่อต้องการติดต่อ หรือมีปัญหาติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งจะระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและอีเมล
หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ทางอีเมล  webmaster@terramar.co.th


(คำสงวนลิทสิทธิ์นี้ได้เป็นไปตามกฏหมายของยุโรป  โดย  http://europa.eu  และโดยการปรับปรุงเพิ่มเติม)

GO TO TOP